Fúria do Kraken
(Furious Kraken)

feat. Dub (aFase!)
_____________________________

D'Boa Sushi Lounge
Santos (Coast of São Paulo - Brazil)

©2020 LA • SHESKO & SIRIUS • Todos os direitos reservados. •